Väldens bästa sommarlov i Tierps kommun

Uppdrag:

Broschyr, annons och illustrationer.

Syfte:

Nå ut med gratis sommarlovsaktiviteter till barn och ungdomar i Tierps kommun.

72 sidig broschyr i A5-format.
Affisch till skolor.