Ny webb för Frank

Uppdraget:

En ny webbsida som till kommunikationsbyrån To Be Frank

Problem:

En mobilvänlig sida, som visar case och är enkel att uppdatera som porträtterar Franks verksamhet på ett rättvist och inspirerande sätt.

Lösning:

En mobilvänlig sida, som visar case och är enkel att uppdatera som porträtterar Franks verksamhet på ett rättvist och inspirerande sätt.

PROCESS

bakgrund

Ett av mina första projekt som nyanställd på To Be Frank var att ta fram en ny webbsida. Problemen med den dåvarande sidan var många; den var inte responsiv, saknade cms, visade inga exempel på tidigare uppdrag och förmedlade inte vad Frank erbjuder eller tror på. 

Research

Processen började med intervjuer av Frakarna för att lära känna verksamheten, kunderna, metoder, värderingarna och behoven. Jag passade även på att fråga de kunder jag hade i andra uppdrag om deras uppfattning och användning av dåvarande sida, inte så uppstyrt med väl så givande. Informationen samanställde jag och innan jag kallade till ett möte med hela Frank för att bestämma riktning, mål och budget. 

Mål:

  • Enkel att uppdatera
  • Responsiv
  • Tydliggöra Franks varumärke
  • Visa case
DESIGNPROCESS

Franks egna grafiska profil var ganska outforskad, i princip fanns bara en logotyp, teckensnitt och färgpalett, men det fanns ett koncept att bygga vidare på! Enkel, tydlig med en rejäl dos 50-tals inspiration (som även återspeglade sig i inredningen på kontoret). 

Jag lade ihop ett moodboard som diskussionunderlag för visuell riktlinje men även viss användarupplevelse i form av animationer och övergångar. Att ha delavstämningar och gemensamt komma fram till en lösning är grundläggande i mitt sätt att arbeta. Jag tycker om att bjuda in för diskussion, prata om mina designtankar och process samtidigt som jag tar in feedback och lära känna mina kunder (som nu också var mina kollegor).

Efter det lade jag designtankar åt sidan och började arbetet med wireframes och innehållsstruktur. En liten bakvänd process skulle jag säga idag, det måste medges, men man lär sig och utvecklar sina metoder.

När Frank godkänt wireframes tog jag kontakt med en utvecklar duo som gjort flera WordPress-sidor med Frank tidigare. Vi diskuterade tekniska lösningar, krav, arbetssätt och budget. Efter mötet var jag många insikter rikare och kunde ta bra, grundade beslut i de slutgiltiga designskisserna.

Efter första leveransen hade vi en sida att fylla med innehåll, vilket mina kollegor gjorde och jag fokuserade på test och kontrollera krav. Sen följde en period av bollande mellan mig och utvecklaren, men efter några justeringar och mindre ändringar var projektet i hamn.

 

REFLEKTION

Spola fram sju år och jag är fortfarande nöjd med projektet. Jag lärde mig en hel del och hann med några misstag också. Idag hade jag hade inte varit lika snabb att hoppa in i designen utan lagt mer tid på att undersöka och definiera vilka problem sidan ska lösa för användaren.