Ny profil och mässmaterial
till Internationella gymnasiet

Uppdrag:

Internationella gymnasiet ville uppdatera sin logotyp och visuell identitet inför gymnasiemässan, för att bättre spegla deras verksamhet och bli tydligare för eleverna vad skolan erbjuder.

Syfte:

Öka antalet sökningar i gymnasievalet.

PROCESS

Research

Workshop med lärare. Lära känna varandra, få insyn i verksamheten och förstå vad som kännetecknar den. Post it-lappar

Intervjuer med elever. för att höra hur de beskriver skolan, varför de valde den och usp

Analys och kartläggning av befintligt material.

KONCEPT & DESIGN

Efter att vi lärt känna Internationella gymnasiet skissade vi fram en tonalitet i text och bild. Flera spår testades tills vi hade en tydlig idé att presentera för rektor. Förslaget landade rätt och efter vissa justeringar följde ett presentationsmöte för lärarna.

PRODUKTION

Efter godkännande av visuellt utryck började produktionsfasen, med ett tajt schema för att stå klart till första gymnasiemässan. Fotografering skötte Sarah Torén, textarbete av Jörgen Runeby och formgivning av mig.

Design monter.
Bagagetags med tider för Öppet hus.
Katalog.
Roll-ups. Fotograf: Sara Thorén.
Uppdatering av hemsida (Episerver) enligt nytt uttryck. Genomgång text och bild på menysidor. Ompekning.